andringaonline

Andringa Online

"Andringa Online" is een initiatief met als doel de geroemde Andringa boeken te digitaliseren. Hierdoor worden jonge toekomstige genealogen in staat gesteld met behulp van de computer de Andringa stichting levend te houden.
Wij zijn het aan Ype Brouwers (grondlegger van de Andringa stambomen) en de vele andere vrijwilligers verplicht hun werk niet verloren te laten gaan en up to date te houden.
Nieuw geboren Andringa's, trouwlustige Andringa's en Andringa's die ons zijn ontvallen kunnen dan direct online gemeld worden.
Een voorbeeld van de familie Akkrum en Tzum vindt u hieronder.
 
Voorlopig zijn de resultaten alleen te zien via deze website  www.vanderkolkonline.nl .
In een later stadium via een eigen website van de Andringa Stichting www.andringaonline.nl


Het digitaliseren is een grote klus en daarom worden er vrijwilligers gezocht om daarbij te helpen.
Een of meerdere Andringa's (of verwante familieleden) per familietak zijn van harte welkom. 


Meer informatie  : 
tsjikkeandringa @hetnet.nl   of  bartvdkolk@kpnplanet.nl

Enkele voorbeelden zoals de stamboom er digitaal uit gaat zien  

DE FAMILIE VAN AKKRUM (HA / HB / HC)  
nog niet compleet

DE FAMILIE VAN TZUM  (U)
Een uitgestorven Andringa-tak uit de 17e eeuw als voorbeeld.

Parenteel Bauke Tjeerd Andringa (HA)  Familie van Akkrumnaar top

naar vorige pagina

naar home